ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی فنی

پاسخ به مشکلات و سوالات فنی مربوط به سرورها و هاست ها

 پشتیبانی مالی

مسائل و موارد مربوط به قبل از خرید و امور مالی

 ثبت شکایات

ثبت شکایت ، انتقاد و پیشنهاد